Formulario de contacto

  O seu nome (requerido)

  O seu e-mail (requerido)

  Asunto

  Mensaxe

   

  Lin e acepto as condicións de uso

  Formulario de contacto | Condicións de uso

  Identidade: Círculo das Artes de Lugo – CIF: G27006238

  Dirección postal: Praza Maior, 23 (27001 – Lugo)

  Teléfono: 981 22 50 51

  Correo electrónico: circulo.artes.lugo.privacidad@gmail.com

  Conservaremos os seus datos personais en tanto sexan necesarios para respostar á súa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

  A base legal para o tratamiento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

  O Círculo das Artes de Lugo pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargados de tratamento. Estos colaboradores suscribiron un contrato que garantiza a confidencialidade e seguridade dos seus datos.

  Calqueira persoa ten dereito a obter confirmación sobre se no Círculo das Artes de Lugo estamos tratando datos persoais que lles concirnan ou non.

  As personas interesadas teñen dereito a acceder a os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foran recollidos.

  En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamiento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamiento dos seus datos. O Círculo das Artes deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

  Círculo das Artes de Lugo

  Praza Maior, 23 | 27001 – Lugo

  Teléfonos: 982 225 051 | 982 225 456

  Fax: 982 220 628

  O Círculo das Artes en Facebook

  O Espazo Novo en Facebook

  O Círculo das Artes en Twitter