Formulario de contacto

O seu nome (requerido)

O seu e-mail (requerido)

Asunto

Mensaxe

 

Lin e acepto as condicións de uso

Formulario de contacto | Condicións de uso

Identidade: Círculo das Artes de Lugo – CIF: G27006238

Dirección postal: Praza Maior, 23 (27001 – Lugo)

Teléfono: 981 22 50 51

Correo electrónico: circulo.artes.lugo.privacidad@gmail.com

Conservaremos os seus datos personais en tanto sexan necesarios para respostar á súa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

A base legal para o tratamiento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

O Círculo das Artes de Lugo pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargados de tratamento. Estos colaboradores suscribiron un contrato que garantiza a confidencialidade e seguridade dos seus datos.

Calqueira persoa ten dereito a obter confirmación sobre se no Círculo das Artes de Lugo estamos tratando datos persoais que lles concirnan ou non.

As personas interesadas teñen dereito a acceder a os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foran recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamiento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamiento dos seus datos. O Círculo das Artes deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Círculo das Artes de Lugo

Praza Maior, 23 | 27001 – Lugo

Teléfonos: 982 225 051 | 982 225 456

Fax: 982 220 628

O Círculo das Artes en Facebook

O Espazo Novo en Facebook

O Círculo das Artes en Twitter