Pinacoteca

A Pinacoteca do Círculo das Artes consta de duascentas trinta e tres obras inventariadas, das cales duascentas catorce son pinturas e dazanove son esculturas.

0
pinturas
0
esculturas

Moitos dos mellores pintores de Galicia están representados na nosa pinacoteca.

Unha mostra destacada da pinacoteca se lista na parte inferior desta páxina. Pode acceder a un listado completo de obras nesta ligazón.

Autores e obras destacadas

Arturo Souto

Arturo Souto | Romería

Arturo Souto | Parexa de mozos

Arturo Souto | Praza do Campo

Arturo Souto | Sachando

Arturo Souto | Mariñeiros

Arturo Souto | A feira

Xoan Guerreiro

Xoán Guerreiro | Faro da Illa Coelleira

Xoán Guerreiro | Desnudo

Xoán Guerreiro | Vastitas

Xoán Guerreiro | Círculo das Artes

Xaime Quessada

Xaime Quessada | Arlequín

Xaime Quessada | El rey

Xaime Quessada | Hamlet

Xaime Quessada | La reina

Blas Lourés

Blas Lourés | Feira en Nadela

Blas Lourés | Chimeneas

Blas Lourés | Muller na sega

Blas Lourés | Sestiña

Varios autores

Virxilio | Mary-Gaila

Virxilio | Monte queimado

Colmeiro | Retrato de Lorenzo Varela

María Victoria de la Fuente | Limones y noche

Jorge Castillo Casalderrey | Trío con Picasso

Bordell | La implacable lógica del azar

Paisaje | Xavier Pousa

Macía| Lecer no Cafetín