Información por WhatsApp

¿Queres recibir a información do Circulo por WhatsApp? É moi sinxelo:

1. Engade o numero 676 113 690 aos teus contactos

2. Envía un WhatsApp a ese número coa palabra ALTA. 

A información se enviará de forma individual e privada. Podes darte de baixa en cualquiera momento enviándonos unha mensaxe por WhatsApp coa la palabra BAIXA.

Servizo de WhatsApp | Xestión dos datos

Identidade: Círculo de las Artes de Lugo – CIF: G27006238

Dirección postal: Praza Maior, 23 (27001 – Lugo)

Teléfono: 981 22 50 51

Correo electrónico: circulo.artes.lugo.privacidad@gmail.com

Conservamos o seu número de teléfono para poder enviarlle mensaxes relacionados cos servizos do Círculo das Artes.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a solicitude de alta realizada dende o propio teléfono que solicita o servizo, o que garantiza a imposibilidade de suplantacións de identidade.

Círculo das Artes de Lugo non suministrará os seus datos a ningunha outra empresa. Sempre recibirá as súas mensaxes de maneira individual, mediante listas de distribución e en ningún caso se lle integrará en grupos, polo que garantizamos que ninguen coñecerá o seu nome ou teléfono.

Calqueira persona ten dereito a obter confirmación sobre se no Círculo das Artes de Lugo estamos tratando datos personales que lles concernan ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foran recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamiento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamiento dos seus datos. Círculo das Artes deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou no exercicio ou na defensa de posibles reclamacións.

No caso da lista de WhatsApp, pode darse de baixa deste servizo en calquiera momento simplemente enviándonos por WhatsApp a palabra BAIXA.