Sociedad Filarmónica de Lugo

A Sociedade Filarmónica de Lugo é unha entidade externa ao Círculo das Artes que celebra todos os seus concertos na nosa Sociedade.

Sociedade Filarmónica

1100mensual
  • Todos os concertos

Pode solicitar a súa alta como socio da Sociedade Filarmónica en: filarmonicadelugo@gmail.com. Tamén pode visitar a súa páxina web http://www.filarmonicadelugo.com/ para obter máis información.

Venda de entradas para os concertos nas Oficinas do Círculo das Artes

Tempada actual

Información ofrecida dende: http://www.filarmonicadelugo.com