Coronavirus | Información de interés

Polo seu interes, reproducimos a información oficial da Consellería de Sanidade.

Pola súa propia seguridad e por responsabilidade, recomendamos que se eviten os espacios nos que non se poida gardar unha distancia interpersoal de 1 m., como mínimo.