Cargando Eventos

De Abrentes e ocasos

Dramatúrxia e dirección: Xúlio Lago

Textos de Uxío Novoneyra, María Victoria Moreno, Marta Dacosta, O. Khayyam/Plácido Castro, Ricardo Carballo Calero, Eduard Velasco, Fiz Vergara Vilariño, Olalla Cociña, Emma Pedreira, Salvador García Bodaño, Manolo Rivas, Pilar Pallarés, Luisa Villalta, Sophia de Melo, Inma L. Silva, Eduardo Blanco Amor, Xúlio L. Valcárcel, Antía Otero, Miguel Anxo Fernán Vello, Xosé Luís Méndez Ferrín, Eva Veiga, Antón Avilés de Taramancos, Xosé M!. Álvarez Cáccamo, e Álvaro Cunqueiro.

Intérpretes: María Barcala, Aleixandre Lago e Xúlio Lago

Música en directo: Nani García

Baixo o título «De abrentes e ocasos», Teatro do Atlántico presenta un recital dramático de poesía galega contemporánea, escolleita e trabada segundo o motivo fundamental da reivindicación da língua, da súa riqueza e da súa capacidade para a expresión tanto dos grandes problemas da condición humana como das esixencias e inquedanzas da actualidade.

Información COVID-19: É obrigatorio o uso de máscara no Círculo das Artes. Será obrigatoria a inscrición do usuario/visitante nun rexistro no que se incluirá o nome, dni e teléfono móbil. A finalidade é manter una actitude responsable coa sociedade e facilitar o traballo de todos os que velan pola nosa saúde e seguridade. A xunta directiva do Círculo agradece a comprensión e a colaboración polo ben de todos.