O Círculo celebra o Día das Letras Galegas cunha homenaxe a Francisco Fernández del Riego.